PROGRAM BIDANG KEMURIDAN

SMA ISLAM AL AZHAR 3

TAHUN AJARAN 2023/2024

NO

NAMA KEGIATAN

1

MATA (Masa Ta’aruf)/MPLS 2023/2024

2

Ta’jil on the Road OSIS bekerjasama dengan Masjid Agung Al Azhar

3

Art 3xpo dan Pentas projek profil Pelajar Pancasila

4

Inagurasi Ekskul

5

Perkemahan Pramuka

6

Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK)

7

Latihan Kerja OSIS (LKO)

8

Studi Banding OSIS

9

Regenerasi OSIS (Pemilu Raya)

10

RAKER OSIS

11

Latihan Lanjutan Kepemimpinan (LLK)

12

Pengajian OSIS

13

Pesantren Kilat (Sanlat) OSIS

14

Tasyakur akhirus sanah dan Wisuda Kls XII